Kolon Tümörlerininve Poliplerinin kanama. Yas, Cinsiyetle İlişkisi

Gastrointestinal sistemi çögu kolon patolojilerinin-teşhis ve bazı kolon patolojilerininde tedavisinde kullanılan bir jpEolonöskooinin başarısında endoskopistin deneyimi, hasta uyumu vb. yanında kolon temizliğide ilerdendir. Çalışmada kolon temizliğinin yaş, cinsiyet, eğitim, tümör ve polip varlığı ile ilişkisini araştırdık. . Yapılan bu çalışma 2008 yılında endoskopi ünitemize elektif şartlarda başvuran 462 hastayla ŞKHastaTann hepsinin barsak temizliğini ayni kişi anlatmış, temizliğinde sennoside A+B calcium ve pulamlmıştır. Kolonosk...

-Ender-Görülen Kist Hidatik Lokalizasvonu- İleum Mezenterinde Kist Hidatik

AMAÇ -Kist hidatik, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis ve Echinococcus vogeli’nin olv sıklıkla karaciğer ve akciğerde yerleşim gösteren paraziter zoonotik bir hastalıktır. Vücudun diğer las’", ender görülür YÖNTEM Ender görülen bir lokalizasyon olarak ileum mezenterinde kistik kitle nedeniyle öpere ettiğimiz ve paİ tanısı hidatik kistle uyumlu gelen vakamızı sunuyoruz. BULGULAR 53 yaşında bayan hasta, özellikle yemeklerden sonra başlayan karın ağrısı karında şişkinlik şika>v ha...

Appendiceal Diverticulitis: A Case Report

Rreoperative diagnosis of appendiceal diverticulitis is rare.The incidence of appendiceal diverticulitis ranges from 0.004 to 2.1%. 60 % of the diverticulitis of colon cases appear above 70 years of age, and they are mostly in the left colon. CASE: A 73 year -old male,who had a 1-year history of episodic right lower quadrant abdominal pain was admitted to the surgical emergency department for worsening of his complaints.The physical examination was only notable for right lower quadrant abdominal tenderness.Laboratory findings was normal.On ultrasonography examination signs of acute ...

Online Randevu

Op.Dr. Feridun Suat Gökçe

Özgeçmiş

Op.Dr. Feridun Suat Gökçe

Kişisel Bilgiler

  • AD-SOYAD: FERİDUN SUAT GÖKÇE
  • DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ANKARA / 15.11.1970
  • ULAŞIM BİLGİLERİ: fsgokce70@hotmail.com
  • MEDENİ DURUM: EVLİ
  • ÇOCUK: 2
  • YABANCI DİL: FRANSIZCA, İNGİLİZCE
Op.Dr. Feridun Suat Gökçe

1977-1981 Ankara ilkokulu/izmir, özgürlük ilkokulu/izmir
1981-1985 izmir saint joseph ortaokulu, Ankara özel tevfik fikret lisesi
1985-1988 izmir Atatürk lisesi 1988-1994 Ege üniversitesi tip fakültesi
1996-2002 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Gene Cerrahi ABD
1999 Hospices Civilsde Lyon Hastanesi - Cerrahi ve Endoskopi Stajı - Fransa
2002 İstanbul Üniversi Tıp Fakültesi Endoskopi
2002 - ... Balıklı Rum Hastanesi Cerrahi Şefi

1994-1996 M.E.B. AFYON SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ, MECBURİ HİZMET
EK KURSLAR VE SERTİFİKALAR
. 2001 2.GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ KURSU
. 2001 YILINDA İŞYERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI. 2011 YILINDA SERTİFİKA YENİLEME VE UZATMA KURSU
. 2005 STAPLER VE LAPAROSKOPİ KURSU
. 2006 LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ KURSU(ELCD)
. 2007 ATTENDED THE ADVENCED COURSE İN THYROİD SURGERY
. 2008 TRAVMA VE RESÜSİTASYON KURSU
. 2009 5.TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ENDOSKOPİYE GİRİŞ KURSU SERTİFİKASI
. 2010 9. MEDİKAL CERRAHİ ENDOKRİNOLOJİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU
TEZ: . İnflammatory markers responses after laparoscopic and open inguinal hernia repair. 2002

. Aylin Hande, Aren A, Gökçe FS, Dursun N, Barut [Reliability of ultrasonography for diagnosing acute appendicitis].[Article in Turkish] . Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi.2011 January;(1).19-22
. Aren A,Gökçe Aylin Hande, Gökçe FS, Dursun N. Roles of matrix metallo proteinases in the etiolgy of inguinal hernia. Hernia. Epub. (Kabul yazısı mevcut)

. A.R. Hatipoğlu, E. Karagülle, K. Karakaya, Feridun Suat Gokce, İ. Abcı . Dokuz Yıllık Travma Olgularımız. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Year: 2001 Volume: 7 Issue: 2 91-95
. Multinodüler guatrda tiroit kanseri sıklığı. Aylin Hande Gokce, Acar Aren, Feridun S. Gokce, Tuğçe Çay, Erol R. Bozkurt, Gürhan Celik, Ibrahim Aydin. The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2008:1;70-72
. Akut apandisitin yaş, cinsiyet, lökosit değerleri ile ilişkisi. Acar Aren , Aylin Hande Gokce, Feridun S. Gokce, Kerim Özakay, Şefika Aksoy, Binnur Karagöz, Gürhan Çelik, İbrahim Aydın. The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2009:3;126-129

İşyeri Hekimliği Kursu, 2001
Gasteointestinal Endoskopi Kursu, 2001
Cerrahi Gastroenteoloji Kursu, 2006
Laporaskopik Kolesistektomi Kursu, 2006
Travma ve Resüsltasyon Kursu, 2008
Medikal Cerrahi Endokrinoloji Kursu, 2010

İletişim Formu

En kısa sürede size dönüş sağlayacağız.